česky english

Vítejte na 11. mezinárodní vědecké konferenci
Výrobní systémy dnes a zítra 2019

Technologický vývoj, inovace produktů a výrobních procesů a inovace služeb přinášejí společnosti změny a nové požadavky. Ve střední Evropě roste požadavek na lidské zdroje, zejména na technicky a odborně kvalifikované pracovníky. Roste poptávka nejen po vedoucích VaV a manažerech, ale také po pracovní síle do inovované výroby.
Navzdory nové technologii nejsme schopni uspokojit rostoucí poptávku po flexibilních výrobních zdrojích. Současná automatizace nahrazuje pouze cca 10% výrobních zdrojů. Člověk je také stále nejflexibilnějším prvkem výrobního systému.
Místo tradičního systému výběru vhodných kandidátů na zaměstnance podle požadavků společností, existuje nový systém, ve kterém je výběr vhodných zaměstnavatelů založen na požadavcích konkrétní osoby na trhu práce.
Společnosti, které zavádějí nové technologie, které jsou politicky a marketingově zařazeny do odvětví 4.0, nejen že nahrazují chybějící kapacity, ale často vytvářejí obraz atraktivního zaměstnavatele pro mladé pracovníky.

Na konferenci zazní témata jako, Smart Education, Využití strojového učení a datové analýzy, Plánování a řízení Lidských zdrojů v údržbě, Flexibilní systém řízení krátkodobé pracovní síly. Lidská pracovní síla v prostředí zavádění i4.0, kolaborativní robotika, Smart Factory a změna pracovních rolí atd.


Hlavním tématem 11. ročníku konference je "Využití lidského kapitálu" = využití lidských zdrojů - flexibility člověka, znalostí a dovedností

Partners:                                                    

Preciosa

Logo_Everesta_sede_pozvanka