Older annual conference

Home » Older annual conference

Logo VSDaZ_15en only big

Publications 2015

Proceedings of annotations

9th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2015

Liberec 2015, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-255-6 

Download PDF 1,5MB

Conference proceedings

9th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2015

Liberec 2015, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-256-3 

Download ZIP   MB

Program schedule

26. 11. 2015

8.00 - 9.00 Arrival and Registration

9.00 - 12.00 Morning block of Presentation

 • Jsme připraveni na další stupeň LEAN? Marcel Pavelka (Akademie produktivity a inovací),
 • Nastal čas na další pružné struktury? Věra Pelantová (TU v Liberci)

10.10-10.40 Coffee break

 • Přidaná hodnota obslužných procesů při řízení výroby (řízení výroby v kontextu obslužných procesů/údržba a logistika v kontextu řízení výroby) Miroslav Rakyta (Žilinská univerzita v Žiline)
 • Lze řídit výrobu bez lidí? Jiří Němeček (Technické muzeum Liberec)

12.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 18.30 Afternoon block of Presentation

 • Plánování a řízení výroby ve firmě ABB Jablonec n. N. Petr Kovář (ABB Jablonec n. N.)
 • MRP na SAP HANA a Industry 4.0. (Itelligence s.r.o.)
 • Plánování z pohledu výroby - procesu zavádění Factory 4.0. David Vopravil (Liplastec, s.r.o.)

15.00-15.30 Coffee break

 • E- kanban Josef Váňa (Valeo)
 • Manufacturing Executive System  BOS Automotive Products CZ, Vítězslav Ernest (BOS Klášterec n.O.)
 • Řízení změn na vyfukovacích strojích v Kautex Bohemia, Pavel Růta (KAUTEX TEXTRON BOHEMIA, s.r.o.)

16.30-17.00 Coffee break

 • Rizika a přínosy rozvrhování, František Koblasa (TU v Liberci)
 • Nástroje rozvrhovania ako podpora proaktívneho plánovania, Peter Bubeník (Žilinská univerzita v Žilině)

18.00 Summary of 1st Day

18.30 Informal meeting of participants

27. 11. 2015

9.00 -   9.15 introductory  contribution

9.15 - 10.45 Workshop A / Workshop B

10.45 -11.00 Coffee break

11.00 - 12.30 Workshop B / Workshop A

Workshop A

To be specified later

Workshop B

To be specified later

Logo VSDaZ_14en only big

Publications 2014

Proceedings of annotations

8th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014

Liberec 2014, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-149-8

Download PDF 6,8MB

Peer-reviewed conference proceedings

8th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014

Liberec 2014, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-150-4

Download ZIP 232MB

Presentation of the plenary session (CZ)

8th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014

Liberec 2014, Technical University of Liberec, 

Download ZIP 15MB

 
 

Program schedule

20. 11. 2014

9.00 - 10.00 Arrival and Registration

10.00 - 12.00 Morning block of Presentation

 • Trends in maintenance prof. Legát (Czech university of Live Scinces Prague),
 • Requirements for maintenance systems and experiences of implementation TPM doc. Rakyta (University of Žilina)
 • About people in maintenance (and elsewhere)  Ing. Bábek (Everesta, s.r.o. Česká Lípa) 

10.30-11.00 Coffee break

12.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 18.00 Afternoon block of Presentation

 • The role of information in the maintenance system BOS (Ing. Vítěslav Ernest, BOS Automotive Products CZ s.r.o. Klášterec n. O.)
 • Maintenance indicators and management tools in DZD Dražice (Ing. Lukáš Formánek MBA, DZ Dražice)
 • Optimalizace výroby tlakového vzduchu a údržby kompresorů v Magna Liberec (Ing. Aleš Průšek, Magna Exteriors and Interiors Bohemia s.r.o. Liberec)

15.30-16.00 Coffee break

 • Maintenance management system in the company ABB (Ing. Petr Kovář, ABB s.r.o. Jablonec n. N.)
 • Maintenance and processes / MES (Ing. Říha, M+W Process Automation s.r.o. Brno)
 • Datamining and its use in a corporate practice (doc. Peter Bubeník, ŽU v Žilině)

17.30 Summary of 1st Day

18.30 Informal meeting of participants

21. 11. 2014

9.00 -   9.15 introductory  contribution

9.15 - 10.45 Workshop A / Workshop B

10.45 -11.00 Coffee break

11.00 - 12.30 Workshop B / Workshop A

Workshop A – Risk management and RCM

Workshop B – AviX

Logo VSDaZ_13en

Publications 2013

Proceedings of annotations

7th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2013

Liberec 2013, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-023-1

Download PDF 3,5MB

Peer-reviewed conference proceedings

7th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2013

Liberec 2013, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-024-8

Download ZIP 33MB

 
 

Program schedule 2013

21. 11. 2013

9.00 - 10.00 Arrival and Registration

10.00 - 12.00 Morning block of Presentation

 • Trendy v oblasti výrobních systémů (ZČU v Plzni)
 • Počítačová simulace - módní trend nebo nezbytný nástroj pro udržení konkurenceschopnosti? (KVS).

12.00 - 14.00 Lunch (In restaurant Hotel u Jezírka)

14.00 - 18.00 Afternoon block of Presentation

 • Zkušenosti z řešení úloh výrobní praxe pomocí simulace (Magna Liberec).
 • Využití dynamické simulace v KOSTAL CR, spol. s r.o. (Kostal Zdice)
 • Přínosy 3P metody při zavádění nových projektů (Magna Liberec)

15.30-16.00 Coffee break

 • Aplikace standardu VDA Powertrain v rámci simulace zřetězení linky pro obrábění hřídelů (iSYLOG/Škoda Auto).
 • Uplatnění simulačních nástrojů v oblasti operativního plánování (Dynamic Future)
 • Využití simulačního nástroje Witness a trendy v simulaci (Dynamic Future)

17.30 Shrnutí 1. dne

19.00 Informal meeting of participants (In restaurant Hotel u Jezírka)

22. 11. 2013

9.00 - 9.30 introductory  contribution

9:30 - 10:30 Workshop A / Workshop B

 • Workshop A: Využití počítačové simulace v oblasti navrhování, zlepšování i řízení podnikových procesů. (účastníci si zpracují jednoduchý simulační projekt v simulačním systému Witness)
 • Worshop B: Tvorma 3D skenu velkých objektů např. výrobní haly s využitím měřící aparatury Trimble CX a možnosti dalšího využití získaných dat (Prostorové studie, ergonomie ...)

10.30 -10.50 Coffee break

11.00 - 12.00 Workshop B / Workshop A

12.00 Opurtunity to visit laboratories of the Department of manufacturing systems

Place of the conference proceeding

The conference will be in the building of the Information center of Technical univerzity of Liberec, situated in the area Husova in Liberec.

Attention. Capacity of the space is unfortunately limited to 40 places, so do not hesitate with the registration.

Arrival of participants is possible in the evening or in the morning of 9. 11. 2017. The expected start of the conference is 9. 11. 2017 at 10:00 am.

Fee Information

(It covers: breakfast; lunch and dinner on Thursday; conference material; refreshment during the conference):


 • Participation at the conference  a) 3630,- CZK incl. TAX  (3000,- CZK + 21% VAT)

                                                       b) 134.31 € incl. TAX  (111,- €+ 21% VAT in Czech)

                                                       c) 111.- € not. Czech TAX (REVERSE CHARGE)*                                                            

 • Only contribution in the proceedings of (with ISBN) is free  (These authors will receive proceedings of only in PDF format)
On a call for payment in cash or invoice will be charged an administrative fee 363,- CZK incl. TAX (300,- CZK + 21% VAT)
*REVERSE CHARGE possible only when paying by invoice
 

Bank account for payment only in CZK:

Account holder name: Technical University of Liberec
Address accout holder: TU Liberec, Studentská 2, 461 17 Liberec
ID (IČO): 46747885
Tax ID (DIČ): CZ46747885
Name of Bank: CSOB Liberec
Bank address: Tř. 1. máje 18, 461 78, Liberec, Czech Republic
SWIFT Code: CEKOCZPP
Account number: 105879656/0300
Variable symbol: 64916608 + two-digit registration ID
IBAN: CZ65 0300 0000 0001 0587 9656

Bank account for payment only in EUR:

Account holder name: Technical University of Liberec
Address accout holder: TU Liberec, Studentská 2, 461 17 Liberec
ID (IČO): 46747885
Tax ID (DIČ): CZ46747885
Name of Bank: CSOB Liberec
Bank address: Tř. 1. máje 18, 461 78, Liberec, Czech Republic
SWIFT Code: CEKOCZPP
Account number: 681641283/0300
Variable symbol: 64916608 + two-digit registration ID
IBAN :   CZ98 0300 0000 0006 8164 1283