Registration

Home » Registration

Registration to the conferrence is mandatory. You will recieve summarized information enclosed in an email after the registration, including acces to your account. In the account the abstract and full paper submission is possible.

The participation fee covers organizational costs, refreshments and conference proceedings - CD with contributions

Taxable transaction is carried out within the economic activities of the Technical University in Liberec, CZE according to Act No. 235/2004 Coll. Hence the amount is VAT (21%) inclusive.

First name(s):
Last name:
Title:
Position:
Email:
Phone:
Company/Institution:
ID/IČ:
Tax ID/DIČ:
Address:
Participation:
Payment:
Notes:
Opište kód (abcdef)::
Opište kód (ghijklm)::

Účastnický poplatek zahrnuje organizační náklady, občerstvení a sborník.

Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti Technické univerzity v Liberci dle CZE zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto v částce vložného je zahrnuta DPH ve výši platné základní sazby 21%.